بررسی دامنه

جستجو یک دامنه مناسب شما...

بررسی دامنه

برای راه اندازی یک وبسایت اولین قدم ثبت یک دامنه مناسب با موضوع وبسایت شماست...

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...

لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

قیمت دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...

دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
com 1 44,000 تومان 44,000 تومان 44,000 تومان
net 1 43,000 تومان 43,000 تومان 43,000 تومان
org 1 47,000 تومان 47,000 تومان 47,000 تومان
biz 1 25,000 تومان 25,000 تومان 25,000 تومان
info 1 15,000 تومان 15,000 تومان 15,000 تومان
asia 1 46,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
com 1 44,000 تومان 44,000 تومان 44,000 تومان
net 1 43,000 تومان 43,000 تومان 43,000 تومان
org 1 47,000 تومان 47,000 تومان 47,000 تومان
biz 1 25,000 تومان 25,000 تومان 25,000 تومان
info 1 15,000 تومان 15,000 تومان 15,000 تومان
asia 1 46,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
in 1 17,500 تومان 17,500 تومان 17,500 تومان
asia 1 46,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
in 1 17,500 تومان 17,500 تومان 17,500 تومان
asia 1 46,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
in 1 17,500 تومان 17,500 تومان 17,500 تومان
asia 1 46,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان

Powered by WHMCompleteSolution

فارسی سازی و وشخصی سازی شده توسط سپهر تکنولوژی